Atipik Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi edilir?

Yayınlanma Tarihi: 30 Ağustos 2017 Ekleyen: Gaye AKSOY


Atipik otizm nedir? Sorusuna karşın, yaygın gelişimsel bozukluklar içinde yer edinen öteki gruplara ilişkin özellikleri taşımayan çocuklar için kullanılan bir adlandırmadır. Bu tanı çocuk belli bir teşhis alamadığı, fakat birçok alanda gelişim bozukluğu gösterdiği zaman söz mevzusudur.

Otizm ya da Asperger sendromunun bazı özelliklerinin görünüp bazılarının görünmediği durumlarda konulmuş olan tanıdır. Karşılıklı toplumsal etkileşimde ağır ve yaygın gelişimsel bozukluk görülür. Hususi ve hususi olmayan bildirişim becerilerinin gelişmesinde bozukluk ya da basmakalıp davranış, ilgi ve etkinlikler vardır. Gözlenen emareler tanı geçirmek için yetersiz kalmış olduğunda olgu bu kategoriye dâhil edilir.

Dil ve toplumsal bildirişimle ilgili problemler, dilin amaca yönelik kullanımındaki problemler, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamında belli ilkelere aşırı bağlılık şeklinde durumlarla kendini izah edebilir.

Otizm hastalığı, çocuklardaki üç temel gelişim alanını tesirinde bırakır; fakat atipik otizmde bu temel alanlardan yalnızca birinde bozukluk görüldüğünde ya da bu temel alanların otizmden azca etkilenmesi durumunda ve öteki gelişimsel bozukluklar için belirtilen ölçütler karşılanmadığında bu tanı konur. Atipik otistik çocuklar, hafifçe otizmli özellikler gösterdikleri için, çoğu kere tipik otizm ve Asperger sendromuyla karıştırılmaktadır.

Ek olarak şizoid kişilik, şizotipal kişilik, çekingen kişilik vb. Kişilik ve bozukluklarla Atipik otizm içinde benzer durum ve sorunlar olabilir fakat farklı şeylerdir. Özellikle tanı konulurken bu tür kuvvetlilerle karşılaşılır ve yanlış tanı konulabilir.

Atipik Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi edilir? 2

Tipik otizmde, otistik semptomlar belirgin ve serttir. Atipik otizmde otistik semptomlar birazcık daha hafifçe ve birçoğunun ileride aşılma ihtimali yüksektir.

Atipik otizm ile tipik otizm temelde aynı problemleri paylaşır; fakat tipik otizmde problemler ve bozukluk daha derinde olduğundan kalıcılık düzeyi daha yüksektir. Bu tip otizm türünde, bazı emarelerde zaman içerisinde kaybolma gibi durumlar da gözlemlenebilir.

Dolayısıyla bu da otistik bebek ilgili oldukları alanda başarıya dolaydır. Tipik otistiklerde toplumsal ilişki kurma eğilimi görülmezken, atipik otistiklerde bu eğilim var; fakat bu bireylerde toplumsal kabiliyet yetersizliği görülür.

Atipik otizm ile tipik otizm arasındaki farklar hâlâ kati çizgilerle belirlenememiştir. Çok sayıda noktada tartışmalar devam etmektedir. Tipik otizmde tüm eğitim ve tedavilere karşın kalıcılık devam eder; fakat atipik otizmde yaşın ilerlemesi ve eğitimle çok sayıda mesele ortadan kalkabilir. Her iki bozuklukta da bildirişim problemi birbirine yakındır.

Atipik Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi edilir?

Tekrarlayıcı davranışlar ve öteki takıntılar ufak yaşlarda her iki bozuklukta aynıyken, yaşın ilerlemesiyle atipik otizmde ciddi azalmalar gözlenir; azalma görülmese bile, rahatsız edici olmaz ve öteki insanlarla etkileşimini bozucu düzeyde görülmez. Sınırlı ilgiler her iki durumda da aynıdır. Atipik otizmli çocuklar öz bakım ve bilimsel nitelikli becerileri, tipik otistiklere bakılırsa daha iyidir. Ürkü atak ve depresyon şeklinde psikiyatrik problemler ortaya çıkabilir.

Atipik otizm hastalarının konuşmaları zaman içerisinde düzelebilmektedir. Böylelikle kişilerin iyileşme süreçleri de daha olumlu bir şekilde sonuçlanmaya başlamaktadır. Meydana getirilen ve bir o kadar da önemli olan bazı testlerde, Asperger sendromlu otistik çocuklar hususi puanları yüksek çıkarken atipik otizmde tam tersi bir konum görülmüştür. Erken okuma, atipik otizmde sık görülebilirken, Asperger sendromunda azca görülmektedir.

Atipik otizmde emareler üç yaşından önce görülürken, Asperger sendromunda ise üç yaşından derhal daha sonra gözlenebilir ve bazı olgularda daha geç yaşlarda görülebilir.

Atipik Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi edilir? 3

Asperger sendromu ile atipik otizm birbirine dönüşebilir özelliktedir. Atipik otizm ile Asperger sendromunu birbirinden ayıran kati çizgiler derhal çizilmemiştir; fakat bu alandaki araştırmalar devam etmektedir.

Facebook Yorumları

30 Ağustos 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...